There is not enough space on the disk. חברת מירס
חפש חפש  
תכניות ומבצעים
מכשירים
ווקי טוקי
מירס עסקים
Mirs & More
מירס חו"ל
שירותים מתקדמים
שירות לקוחות
מירס צה"לtrns
Mirs GPS

שירותי ה-GPS של מירס מנווטים אותך לכל מטרה שתגדיר, בכל רחוב, בכל יישוב בארץ. עם GPS אתה מקבל הוראות קוליות ויכול להשאר כל הזמן עם שתי העיניים על הכביש. בנוסף, תוכל לקבל מידע על מכמונות מהירות, על מיקומם המדוייק של החברים שלך או של העובדים שלך, מסלולי טיולים מודרכים ואפילו מידע על הפקקים בנתיבי איילון.