חפש חפש  
תכניות ומבצעים
מכשירים
ווקי טוקי
מירס עסקים
Mirs & More
מירס חו"ל
שירותים מתקדמים
שירות לקוחות
מירס צה"לtrns
דבר ל GPS

 

שירות "דבר ל-GPS"
הנווט של מירס מקשיב לך


לא תאמין איך שדרגנו לך את הנווט הקולי
מהיום, אתה רק צריך להגיד לאן והנווט הקולי של מירס יבין כל מילה, ויוביל אותך ליעד!
בלי הקלדות מסורבלות, בלי להוריד עיניים מהכביש, בלי קנסות ובלי בטיח!


להפעלת השירות חייג: 123*

 

*השירות בעלות שיחה לשירותי מידע ותוכן בהתאם לחבילת הלקוח
השירות נתמך במכשירים, i876, i876w, i877, i9 בלבד, בעלי גרסת נווט קולי מספר 4.0 ומעלה או במכשירי spirit עם גרסה 2.9 (גרסה זו נתנת להתקנה בתחנות השירות).