חפש חפש  
תכניות ומבצעים
מכשירים
ווקי טוקי
מירס עסקים
Mirs & More
מירס חו"ל
שירותים מתקדמים
שירות לקוחות
מירס צה"ל
trns
רומניה
תעריפי חברת מירס ל- רומניה

לפני הנסיעה:

 • יש ליצור קשר עם מוקד שירות לקוחות, לברר כיסוי ביעד הנסיעה.
 • לוודא שמספר המירס שלי פתוח לנדידה מחו"ל
 • להטעין את המכשיר בארץ לפני הנסיעה

בעת השהיה בחו"ל

 • לתיבה הקולית חייג 972-57-8000-151+
 • לעדכוני חדשות, ספורט ועוד חייג 972-57-8000-010+
תעריפים מידע שימושי שאלות נפוצות/טיפים
xxxx
לפרטים התקשרו למוקד מירס חו"ל 057-8000444 / 444* או לחצו כאן
 • החיוב בגין שיחות הטלפון בשירות מירס חו''ל הינו על פי מקטעים של דקות שלמות, כך שכל שיחה בת פחות מדקה, תחויב על פי מקטע של דקה.

 • שעות שפל/שיא הן ע''פ השעון המקומי במדינה בה מבוצעות השיחות.

 • מירס רשאית לעדכן את תעריפי השיחות מעת לעת באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת.

 • בשיחות יוצאות למדינות שאינן ישראל החיוב מתבצע על פי תעריפים שונים בהתאם למדינה אליה מחייגים, ניתן לקבל את פירוט תעריפים ע''י פנייה למוקד מירס חו''ל.

 • שיחות נכנסות, שיחות יוצאות בחיוג ישיר, שיחות יוצאות באמצעות שירות חו"ל חצי חינם והודעות SMS שבוצעו בחו"ל באופן מזדמן (שלא במסגרת חבילות) מחויבים במע"מ בשיעור 0%. כל התעריפים כוללים מע"מ. אם ישתנה שיעור המע"מ, יתווסף או יגרע שיעור המע"מ בהתאם.

 • השרות כפוף לדין, לתנאים ולכיסוי הסלולרי המוצעים ע''י המפעילים בחו''ל .

 • מידע על הכיסוי ניתן לקבל במוקד מירס חו''ל - *444 או 057-8000444, חיוג מחו''ל 972-57-8000444+

 • שירות מירס חו''ל מיועד לשימוש בחו''ל. במקרה של שימוש בשירות מירס חו''ל בישראל, שלא באמצעות מכשיר מירס (iDEN), יבוצע חיוב ע''פ תעריפי נדידה (Roaming) הנקבעים ע''י מירס לעניין ''שירות נדידה בישראל'' עבור לקוחותיה, והמשתנים מעת לעת. לקבלת תעריפי נדידה בישראל, יש לפנות למוקד מירס חו''ל.

 • ביחס לשירות מירס חו''ל ולשירות חול חצי חינם-
  לתשומת ליבך, מפעילי חו''ל מסויימים מונים את זמן השיחה מרגע הלחיצה על מקש ה-SEND לצורך חיוג ועד ללחיצה על מקש ה-END לצורך ניתוק, גם אם לא התקיימה שיחה בפועל. כמו כן, בשירות חו''ל חצי חינם, החיוב בגין השיחה יחל ממועד המענה של המנוי למערכת מירס חו''ל חצי חינם. יודגש כי החיוב בגין השיחה יחול אף אם לא מומשה שיחה בפועל עם הנמען, מכל סיבה שהיא.

 • בשיחות מיעדים מסויימים ייתכן כי התעריף לדקה בשירות מירס חו''ל יהיה זול יותר מהתעריף בשירות חו''ל חצי חינם. לכן, מומלץ לבדוק ולהשוות בין התעריפים במסגרת כל אחד משירותים אלו.

 • ** תעריפי ה SMS המפורטים בטבלה שלעיל מתייחסים למשלוח הודעות SMS לישראל, למנויים ברשת מירס. במשלוח הודעות SMS לישראל למנויי החברות האחרות יתוספו דמי קישוריות בצרוף מע"מ כדין. משלוח SMS למנויים בחו"ל, במדינה בה שוהה הלקוח או בכל מדינה אחרת, יחויב בתוספת של 45 אגורות כולל מע"מ מעבר לתעריפים הנקובים בטבלה. התעריפים אינם מתייחסים למשלוח SMS במסגרת שירותים אחרים, כגון שירותי מידע/תוכן ככל שקיימים או יהיו קיימים בעתיד. משלוח הודעת SMS זהה למספר נמענים יחויב על פי מספר הנמענים אליהם נשלחה ההודעה. החיוב בגין שירותי SMS חל על כל הודעה הנשלחת, ללא תלות בהגעתה ליעד המבוקש.