חפש חפש  
תכניות ומבצעים
מכשירים
ווקי טוקי
מירס עסקים
Mirs & More
מירס חו"ל
שירותים מתקדמים
שירות לקוחות
מירס צה"ל
trns
איך זה עובד?

חייג למספר השירות: 972-57-8000-100+

 

  • אין ללחוץ על מקש ה- SEND לאחר הקשת המספר המבוקש. לחיצה על מקש זה תהפוך את החיוג, לחיוג שלא באמצעות שירות חו"ל חצי חינם, אלא באמצעות שירות מירס חו"ל הרגיל, על תנאיו ותעריפיו.
  • מומלץ לשמוע את ההודעה הקולית עד לסיומה (זאת על מנת שבמקרים בהם המערכת לא מזהה את מספרך, לא תפספס הודעה שמנחה אותך לשלוח הודעת SMS ).
  • מומלץ ללחוץ על מקש ה- END לניתוק השיחה.
  • ניתן להקיש את המספר המבוקש כמו בחיוג רגיל בתוך הארץ, ללא הקידומת 972.
  • אם טעית בהקשה, תוכל להקיש כוכבית ואחריה להקיש את המספר המבוקש מחדש.
  • אם לא טעית בהקשה, המערכת תקשר אותך למספר המבוקש, ככל שהוא זמין.
  • משלוח SMS כרוך בתשלום בהתאם לתעריפי מירס חו"ל.
  • יש לבצע את התהליך המפורט מעלה, בכל שיחה טלפונית אותה מבקשים לבצע באמצעות שירות "חו"ל חצי חינם".