חפש חפש  
תכניות ומבצעים
מכשירים
ווקי טוקי
מירס עסקים
Mirs & More
מירס חו"ל
שירותים מתקדמים
שירות לקוחות
מירס צה"ל

trns
מחירון כללי
תעריפים לשירותים:
 

שירותים

תעריף כולל מע"מ 

החלפה/ביטול יעדים

10.06 ש"ח 

שינוי חבילה

50.43 ש"ח 

הצלבה בין שני מכשירים

33.93  ש"ח 

העברת זכויות וחובות

49.63 ש"ח 

ביטול חשבונית מפוצלת

10.06 ש"ח 

שינוי מספר טלפון

10.06 ש"ח 

שינוי מספר גרופ

10.06 ש"ח   

שינוי  מספר ווקי טוקי 

10.06 ש"ח 

מעבר לאשכול אחר

10.06 ש"ח 

ניתוק תיבה קולית 

10.06 ש"ח 

ניתוק אינטרנט סלולרי

10.06 ש"ח 

ניתוק SMS

10.06 ש"ח 

ניתוק שיחת ועידה

10.06 ש"ח 

ניתוק שיחה מזוהה

10.06 ש"ח 

ניתוק קו 1

90.78 ש"ח 

ניתוק קו 2

10.06 ש"ח 

ניתוק שירות ווקי טוקי

90.78 ש"ח 

ניתוק CF

10.06 ש"ח 

ניתוק שירות קבוצת דיבור

10.06 ש"ח 

העתק טופס התקשרות

70.20 ש"ח 

פירוט שיחות זמני

7.02 ש"ח

פירוט גלישות זמני

7.02 ש"ח

פירוט הודעות SMS חד פעמי

7.02 ש"ח

פירוט שיחות/SMS /גלישה לתקופה שקדמה ל-3 שנים

24.57 ש"ח

העתק חשבונית (דרך IVR אתר אינטרנט)

0.00 ש"ח

העתק חשבונית (דרך מוקד טלפוני)

10.06 ש"ח

כרטסת הנהלת חשבונות

23.99 ש"ח

תדפיס מצבת ציוד

10.06 ש"ח

דו"חות מיוחדים, מתוך דו"חות העומדים לרשות הלקוח

50.08 ש"ח

הפקת אישור לקנס משטרה

15.21 ש"ח

שינוי טלפון וחבילה למס' פריפייד

35.10 ש"ח

חיוב בגין התאמת סים למכשיר  – מכשיר מיובא

234.00 ש"ח

חיוב בגין התאמת מכשיר – מכשיר מיובא

115.83 ש"ח

בדיקת מכשיר

65.87 ש"ח

הסרת חסימה למוקדי חירום

46.80 ש"ח

שינוי שיוך ספיריט

10.06 ש"ח

הקפאת מכשיר ללקוח

0.00 ש"ח

          

     תעריפי חיוג לשירותים ולמספרים מיוחדים:

מספר טלפון

תעריף כולל מע"מ

1-800

שיחת חינם

1-801

שיחת חינם

1-700

תעריף שיחת טלפון ברשת מירס בהתאם לחבילת הלקוח.

חיוג למוקדי חירום

שיחת חינם.

171- רשות הדואר

תעריף שיחת טלפון ברשת מירס בהתאם לחבילת הלקוח, ודמי השלמת שיחה לבזק.

מודיעין 1344

תעריף שיחת טלפון ברשת מירס בהתאם לחבילת הלקוח. בתוספת 1.75 ₪ לשיחה.

מודיעין 144

תעריף שיחת טלפון ברשת מירס בהתאם לחבילת הלקוח בתוספת 2.5 ₪ לשיחה.

106/107

49 אג' לדקה + תעריף החיוג לספק התקשורת הרלוונטי או תעריף הסל הקבוע בחבילת הלקוח, הגבוה מביניהם

*13

29 ש"ח לשיחה.

43*

תעריף שיחת טלפון ברשת מירס בהתאם לחבילת הלקוח בתוספת 29 אג' לשיחה.

#43

תעריף שיחת טלפון ברשת מירס בהתאם לחבילת הלקוח בתוספת 29 אג' לשיחה

ג'אוול, פל-טל, וואטניה

תעריף שיחת טלפון ברשת מירס בהתאם לחבילת הלקוח בתוספת 1.05 ש"ח לדקה.

1919

תעריף שיחת טלפון ברשת מירס בתוספת תעריף לשיחות פרימיום בתשלום נמוך בסך 2.55 ש"ח לדקה. 

תא קולי

49 אג' לדקה + תעריף החיוג לספק התקשורת הרלוונטי או תעריף הסל הקבוע בחבילת הלקוח, הגבוה מביניהם

שירות מידע ובידור

0.5 ש"ח לדקה + תעריף החיוג לספק התקשורת הרלוונטי או תעריף הסל הקבוע בחבילת הלקוח, הגבוה מביניהם

גוביינא1 - מנוי מירס מחייג לרשת בזק

 שיחת חינם

גוביינא1 - מנוי רשת מירס מחייג למנוי רשת מירס

1.7

גוביינא1 - מנוי רשת מירס מקבל שיחה ממנוי בזק

1.75

 

- המחירון מיועד ללקוחות פרטיים.

- כל המחירים שבמסמך זה כוללים מע"מ כחוק.

- התעריפים במסמך זה הינם בגין פעולות חיבור/ניתוק של שירותים (אלא אם צויין אחרת), החיוב החודשי בגין השירותים יהא בהתאם לצריכה בפועל ובהתאם למחירון מירס העדכני באותה עת והמתייחס לחבילת השימוש הרלוונטית.

- ביצוע השירותים מותנה בתנאי חבילת השימוש במסגרתה מנוי הלקוח ובנהלי מירס בנוגע לאספקת כל שירות ושירות. 

1) בשיחות גוביינא מקבל השיחה נושא בתשלום

כל התעריפים לדקת שיחה למעט היכן שמצויין אחרת.
המחירון מעודכן לתאריך 2/6/2013 . מירס רשאית לעדכן את התעריפים מעת לעת, בין הייתר לאור שינויים בתעריפי הספקים האחרים.