There is not enough space on the disk. There is not enough space on the disk. חברת מירס
חפש חפש  
תכניות ומבצעים
מכשירים
ווקי טוקי
מירס עסקים
Mirs & More
מירס חו"ל
שירותים מתקדמים
שירות לקוחות
מירס צה"ל

trns
הצלצול הכפול

 

מהיום, המירס שלך מצלצל במקביל גם במכשיר טלפון קווי!

 

שירות בלעדי למירס: הצלצול הכפול


שירות הצלצול הכפול מאפשר לך לענות לכל שיחה הנכנסת למירס שלך - גם ממכישר טלפון קווי, בכל מקום שתבחר.

 

לאחר ההצטרפות הראשונית, תוכל להפסיק או להפעיל את שירות הצלצול הכפול מתי שתרצה ובחיוג מהיר ממכשיר המירס: 242*

 

אז במקום לחפש את המכשיר בתיק או לבקש "תתקשר אלי לעבודה" - פשוט השאר את המירס שלך זמין לשיחות ווקי טוקי וענה
ישירות ממכשיר הטלפון הקווי במשרדך.

 

הצטרף עכשיו לשירות - ותן למירס שלך לעבוד כפול...

 

להצטרפות ולפרטים נוספים פנה לנציג המכירות או חייג: 166*

 

 

 

 

 

לא ניתן להגדיר את השירות למספר טלפון קווי של: מרכזיה, מערכת תאים קולית, שירות מידע ותוכן.

ניתן להגדיר רק מספרים בישראל.

השירות ניתן ביחס לקו 1 בלבד