חפש חפש  
תכניות ומבצעים
מכשירים
ווקי טוקי
מירס עסקים
Mirs & More
מירס חו"ל
שירותים מתקדמים
שירות לקוחות
מירס צה"לtrns
הטלפון הסלולרי שלך הוא מקלט ומשדר רדיו בהספק נמוך. הוא תוכנן ויוצר כך שלא יעבור את רמת החשיפה לאנרגית גלי רדיו שנקבעה על־ידי האגף למניעת רעש וקרינה במשרד לאיכות הסביבה. רמה זו מגדירה את עצמת אנרגית הרדיו המירבית המותרת לכלל האוכלוסייה. הרמה הזו מבוססת על סטנדרטים שפותחו על־ידי גופים מדעיים עצמאיים תוך ביצוע הערכות תקופתיות יסודיות של ממצאי מחקר מדעי. הסטנדרטים כוללים גם מקדמי בטחון משמעותיים שנועדו להבטיח את בטיחות כל האנשים, ללא קשר לגילם או מצב בריאותם.רמת החשיפה לטלפונים סלולריים ניידים מבוססת על יחידת מדידה הידועה כ-SAR כ(Specific Absorption Rate) כלומר רמת הקרינה הנספגת ברקמה ביולוגית.

שאלות בנושאי בטיחות
טלפונים סלולריים פולטים רמות נמוכות של אותות גלי רדיו (הידועים גם כתדרי רדיו
או אנרגיית RF) בעת השימוש. לפיכך עולה השאלה מהי, אם בכלל, מידת ההשפעה
של אותות אלה על בריאותם של המשתמשים בטלפונים סלולריים.
למרות שרוב המחקרים המדעיים לא הגיעו למסקנות מולטות ביחס לקיומה של  סכנה בריאותית בחשיפה לקרינת
רדיו ברמות הנמוכות מהתקן כמה מחקרים התריעו על בעיות שיש להוסיף ולחקור.

מה אומרים המומחים?
ארגון הבריאות העולמי
ארגון הבריאות העולמי (WHO) פירסם חוברת-הסבר שכוללת את הממצאים העדכניים
ביותר.
אף לא אחד מהדו"חות העדכניים הגיע למסקנה מוחלטת שחשיפה לשדות RF מטלפונים
סלולריים או מתחנות הבסיס שלהם גוררת השלכות שליליות על הבריאות.
בהודעה שפרסם במאי 2011 ציין ארגון הבריאות העולמי כי הראיות לקשר שבין חשיפה לקרינה סלולארית מטלפונים ניידים להשפעות רפואיות ארוכות טווח ובפרט לסרטן הינן מוגבלות או לא מספקות. עם זאת, הגיעו החוקרים למסקנה כי הראיות שהצטברו מספקות בכדי לקבוע כי עשוי להיות סיכון בריאותי מסויים בחשיפה לשדות RF מטלפונים סלולריים ועל כן יש להמשיך לבחון את הקשר שבין החשיפה לפגיעה בבריאות.
עם זאת, הואיל והידע הקיים אינו שלם הומלץ כי הנושא יוסיף להחקר.

האם עלי להגביל את השימוש שלי בטלפון הסלולרי?
ארגון הבריאות העולמי ציין ש"בהנתן הממצאים הקיימים, חשוב לנקוט באמצעים פרגמאטיים להפחתת החשיפה כמו שימוש בדיבוריות ומשלוח הודעות SMS".
צרכנים שעדיין מודאגים מחשיפה לגלי רדיו יכולים להגביל את אורך השיחות שלהם או להשתמש באביזרים שירחיקו את הטלפונים שלהם מהראש והגוף.

משרד הבריאות
ביוני 2011 פרסם משרד הבריאות מספר המלצות בהן הוא מאמץ, באופן כללי, את הנחייות מרבית הגופים הבינלאומיים, הממליצים לנהוג בהתאם לעקרון "הזהירות המונעת" בהקשר לשימוש בטלפונים סלולארים. להלן עיקרי המלצות משרד הבריאות בהתאם לשימוש בטלפון סלולאריים:
• שימוש ברמקול/דיבורית אישית או אוזניה (שאינה אלחוטית) בזמן השיחה;
• הרחקת הטלפון הסלולארי מגוף המשתמש;
• צימצום כמות ומשך השיחות המבוצעות בטלפון הסלולארי;
• צימצום הדיבור בטלפון הסלולארי באזורים בהם הקליטה חלשה (למשל במעלית, ברכבת וכו');
• בעת הנהיגה רצוי להמעיט בשיחה בטלפון הסלולארי ובכל מקרה להקפיד ולנהוג בהתאם להוראות הדין.
מומלץ להקפיד במיוחד על כללי הזהירות באוכלוסיית הילדים. משרד הבריאות ממליץ להורים לצמצם במידת האפשר את חשיפת הילדים לטלפונים סלולאריים, לשקול את גיל התחלת השימוש, לצמצם את מידת השימוש, ובכל מקר להקפיד על שימוש באזניות (לא אלחוטיות) או רמקול.
.
ציוד אלקטרוני
ציוד אלקטרוני מסוגים שונים רגיש להפרעות אלקטרומגנטיות. במקרים מסויימים,
טלפונים סלולריים המופעלים בסמיכות לציוד אלקטרוני עלולים להפריע לפעולתו.
למרות שהפוטנציאל להפרעות עשוי להיות נמוך, מומלץ לצרכנים לציית להגבלות
בנוגע לשימוש בטלפונים סלולריים במקומות בהם נדרש הדבר.
מוצע למשתמשים בעלי קוצבי לב מלאכותיים להחזיק את הטלפונים הסלולריים
שלהם במרחק של לפחות 15 ס"מ מקוצבי הלב )מומלץ להיוועץ ברופא המטפל( כדי
למזער את האפשרות להפרעה.
איפה אמצא עוד מידע?
לרשותם של הצרכנים עומדים כמה מקורות מידע עצמאיים, כולל:
• החברה המלכותית הקנדית: http://www.rsc.ca/
•  הוועדה הבינלאומית להגנה מפני קרינה בלתי-מייננת )www.icnirp.de :)ICNIRP
•  רשות המזון והתרופות בארה"ב: www.fda.gov/cdrh/ocd/mobilphone.html
•  ארגון הבריאות העולמי: www.who.int/emf
•  המרכז למחקר גרעיני - נחל שורק: http://www.radiation-safety-soreq.co.il/
•  המשרד לאיכות הסביבה: http://www.environment.gov.il/
•  משרד התעשיה והמסחר: http://www.moit.gov.il/
• משרד הבריאות – http://www.health.gov.il/

 

הערות:
1. הנוסח העברי הוא הנוסח הקובע.
2. עלון מידע זה הוכן על-פי תקנות הגנת הצרכן (מידע בדבר קרינה בלתי מייננת) התשס"ב 2002