חפש חפש  
תכניות ומבצעים
מכשירים
ווקי טוקי
מירס עסקים
Mirs & More
מירס חו"ל
שירותים מתקדמים
שירות לקוחות
מירס צה"ל

trns
מגוון המכשירים למשפחות צה"ל

  

 

* כל אחד מהמבצעים שלעיל - בהתאם לתנאי המבצע, דף החבילה ומסמכי ההתקשרות, ובהצטרפות כל המכשירים לרבות מכשיר ההטבה
  לתוכנית התחייבות למשך 18 חודשים הכוללת מעבר לעלות אספקת המכשירים שלעיל גם תשלום חודשי קבוע.