חפש חפש  
תכניות ומבצעים
מכשירים
ווקי טוקי
מירס עסקים
Mirs & More
מירס חו"ל
שירותים מתקדמים
שירות לקוחות
מירס צה"לtrns
תעריפי SMS

שלח SMS מהמירס שלך. אין עסק משתלם יותר!

 

חבילות ה- SMS של מירס:

  

 

עלות לחודש למכשיר  

 עלות ממוצעת להודעה במסגרת הרכישה מראש

60 הודעות ב- 17 ש"ח

28 אג'

150 הודעות ב- 38 ש"ח

25 אג'

300 הודעות ב- 60 ש"ח

20 אג'

600 הודעות ב- 108 ש"ח

18 אג'

 1,000 הודעות ב- 170 ש"ח

17 אג'

 3,000 הודעות ב- 480 ש"ח

16 אג'

 

לפרטים יש לפנות לשירות הלקוחות 166*

החבילות מתייחסות לרכישה מראש של כמות הודעות SMS. ההודעות הנרכשות ניתנות לניצול חודשי במהלך אותה תקופת חיוב ואינן נצברות. מעבר לכמות הנרכשת מראש יחול תעריף ה-SMS שבחבילת השימוש של הלקוח או התעריף הבסיסי, לפי הגבוה מביניהם. כל המחירים מתייחסים למשלוח הודעות ברשת מירס בלבד, במשלוח הודעות בישראל מחוץ לרשת מירס יוספו דמי קישוריות. על משלוח הודעות לחו"ל חלה תוספת מיוחדת כמפורט בדף התעריפים בגין שירותים מיוחדים. המחירים מתייחסים למשלוח הודעות רגילות בלבד, ואינם חלים בין היתר על הודעות לשם קבלת שירותי מידע ובידור. כל המחירים כוללים מע"מ. כל המחירים, לרבות התעריף הבסיסי, נכונים ליום 1.1.10 ומתעדכנים מעת לעת לפי מחירון מירס.