חפש חפש  
תכניות ומבצעים
מכשירים
ווקי טוקי
מירס עסקים
Mirs & More
מירס חו"ל
שירותים מתקדמים
שירות לקוחות
מירס צה"לtrns
באמצעות המחשב השולחני
 1. מגדירים שם משתמש וסיסמא באמצעות מכשיר
  המירס האישי
    א. בוחרים באופציה "גלישה" שבמסך הראשי של מכשיר האמיגו.
    ב. בוחרים באופציה "הגדרות" (9).
    ג. בוחרים "הגדרות דפדפן" (2).
    ד. בוחרים באפשרות .(3) "Web Account"
    ה. מכניסים שם וסיסמא ומאשרים ב-O.K 
 2. נכנסים ל"אתר אישי" שבפרק "התאמות אישיות"
  באתר מירס ומכניסים שם משתמש וסיסמא.
 3. בוחרים ב-"סמן אתרים".
 4. בוחרים באופציה "הוסף אתר".
 5. מכניסים את כתובת האתר ואת שמו (באנגלית בלבד).
 6. על מנת לראות את האתר במכשיר המירס באופן מיידי
  יש לבחור באופציה "גלישה" שבמסך הראשי של מכשיר
  האמיגו וללחוץ לחיצה ממושכת על כפתור "תפריט"
  ולבחור באופציה (7)" Advance" ולאחר מכן
  ב.(5) "Restart"-