There is not enough space on the disk. There is not enough space on the disk. There is not enough space on the disk. חברת מירס
חפש חפש  
תכניות ומבצעים
מכשירים
ווקי טוקי
מירס עסקים
Mirs & More
מירס חו"ל
שירותים מתקדמים
שירות לקוחות
מירס צה"ל

trns
שידרוג תיבה קולית

שידרוג תיבה קולית

 

לקוחות נכבדים שימו לב,

במהלך סוף השבוע האחרון שודרג שירות התיבה הקולית (המשיבון) למנויי מירס

במהלך השדרוג אופסו, אצל חלק מהמנוים, ההגדרות הראשוניות לתיבה הקולית.

חשוב שתדע !
המידע והתוכן האישי אשר נמצא בתיבה הקולית שלך נשמר, לרבות:
•    הודעות קיימות
•    פתיח אישי
•    סיסמא – במידה ובחרת סיסמא בעבר – הסיסמא לא השתנתה
•    חתימת קול
•    פרופיל מנוי

מנויים המתבקשים להגדיר סיסמא בכניסה לתיבה הקולית, יועברו לתפריט ההגדרות לבחירת סיסמא חדשה.
במידה ואינך מעוניין בהקשת סיסמא בכל כניסה לתיבה הקולית תוכל לעשות כן בדרך הזו:
•    להגדרות הקש 9
•    לדילוג על סיסמת הכניסה הקש 2
•    לאישור על הדילוג הקש 1


בברכה
הוט מובייל בע"מ